Carwash putten reinigen Oost-Vlaanderen

Clean Service Filip Liefooghe ➡️ professionele reiniging van afvalputten in Oost-Vlaanderen: ledigen, reinigen, ophalen, verwerken, ook depannages

Periodiek ledigen en reinigen van slibputten volgens vast of variabel schema en met attest. Het afval wordt naar erkend verwerker gebracht.

  • Carwash en self-carwash
  • Truckwash en buswash

Zandvangers van carwash en truckwash exploitaties ruimen met verwerkingsattest in Oost-Vlaanderen

Opzuigen en reinigen van de slibputten tijdens de sluitingsuren.

Afvoeren van het residu naar erkend verwerkingsstation.

Vergund door OVAM.

Betrouwbare en complete service over gans het land. Voor vaste klanten 7/7 ingeval van noodoproepen.