Reinigen vetputten

Clean Service Filip Liefooghe ➡️ professionele reiniging van afvalputten industrie: ledigen, reinigen, ophalen, verwerken, ook depannages

Periodiek ledigen van vetputten, vetafscheiders en oliewaterafscheiders volgens vast onderhoudscontract of op afroep. Leegzuigen van de afscheider, onder hogedruk reinigen van put en toevoeren, wegbrengen van het residu naar erkend verwerkingscentrum, eventueel ontstoppen van leidingen.

  • Voedingsverwerkende bedrijven
  • Slachthuizen
  • Hospitalen en tehuizen
  • Horeca

Hoe vaak moet een vetput geleegd worden?

Vetvangers of vetafscheiders worden doorgaans 1 keer per maand geleegd en gekuist, mede afhankelijk van de omvang van de vetput. Basisprincipe is dat de goede werking van de vetput steeds moet gegarandeerd zijn.

Vetafscheiders zijn voor een aantal sectoren wettelijk verplicht. Ze scheiden dierlijk en/of plantaardig vet van het afvalwater. Vet is immers milieubelastend en het doet de leidingen verstoppen of zelfs aantasten.